Cheaty,torrenty a další

Nezaručuji že všechny věci co najdete na těchto stránkách budou fungovat, pokud ne tak se omlouvám

Návody na hry

Cheaty na Price of Persia :Warrior Within

Začínáme První mise je známá z dema. Jste na lodi, kterou přepadli démoni. Jedná se o úroveň, ve které se naučíte základy ovládání zbraně. Pozorně si čtěte rady, abyste věděli, jak se které kombo používá. Naštěstí jsou všechna komba vyvolatelná z hlavní nabídky. Pokračujte jedinou cestou dál, nejprve na palubě, poté v podpalubí a poté na palubě nepřátelské lodi. Tam se dostaňte až k tajemné bojovnici, se kterou budete muset bojovat. Není to těžký soubor, jen stále blokujte a až přestane útočit, tak ji švihněte. Až budete vyhrávat, dostanete nakládačku a po další animované sekvenci se ocitnete na pláži. Klackem pobijte dotěrné ptáky a vyskákejte na skálu. Přeskákejte malé propasti a u fontánky se napijte. Tyto fontánky jsou také jediná možnost, jak uložit pozici. SAVE. WRECKAGE BEACH – PRESENT Vyskočte na skálu a po ochozu jděte až na konec. Klávesou C seskočte dolů a dostaňte se na druhý ochoz. Z něj na konci přeskočte naproti a klávesou Q se rozhlédněte. Pomocí pravého tlačítka myši vyběhněte skalní stěnu, seskočte dolů a během po stěně se dostaňte na protější část. Přeskákejte po třech sloupech a vyšplhejte nahoru. Všimněte si truhly, kterou rozsekněte mečem – tím se vám odemkne nový obrázek v bonusech, kam se můžete podívat v hlavním menu. Do další části se dostanete kotoulem do díry ve dveřích (běh + mezerník), kde vybojujte menší souboj a pokračujte dál. Během po stěně a následným odražením se dostaňte dál, kde si opět zabojujte a běžte k bráně. Ta sice nejde otevřít, ale jde po levé straně přeskočit. Shlédněte animaci, ve které získáte novou zbraň – „Spider Sword“. Zabijte protivníky a vraťte se k bráně, kde se otevřela cesta dál, kde je také další fontánka. SAVE. THE RUINED FORTRESS – FORTRESS ENTRANCE – PRESENT Přes několik malých propastí se dostaňte až k místu, kde v animaci uvidíte zrození jakéhosi ptačího muže. Řiďte se dle nápovědy a zdolejte ho mocným kombem, kdy běžíte naproti němu a stisknete E a útok (levé tlačítko myši). Až ho porazíte, zhmotní se o kousek dál. Abyste se k němu dostali, odražte se od stěny napravo od místa, kudy jste přišli a poté k němu přes sloupy přeskákejte. Opět mu rozbijte tlamu a on se pro změnu opět zhmotní o kousek dále. Během po stěně se dostaňte na zdánlivě ničím nezajímavou plošinku. Pokud ale poběžíte po stěně zpět, chytne se princ špatně viditelné římsy a pak už můžete vyskákat nahoru a přeskočit propast. Až ptačího muže porazíte potřetí, dá už pokoj. Během po stěně stiskněte spínač a vejděte dovnitř. Běžte po stěně a po závěsu se dostaňte dolů, kde pobijte lehký odpor. Přes propast tudy nemůžete skočit, takže si všimněte sloupu a vyskočte u něj na malou římsu. Nahoře zabijte potvoru a přeskočte na druhou stranu. Za propast se dostanete ručkováním po malé římse. Na druhé straně běžte dál, dokud nedorazíte do místnosti se dvěma fontánkami. SAVE. Jděte dál a po animaci získáte skvělou vlastnost – REWIND. To není nic jiného než vrácení času, takže až se vám nepovede nějaký skok nebo dostanete nakládačku, stačí držet klávesu R a hned jste ze srabu venku. Projděte chodbou plnou pastí a na konci pobijte pár nepřátel. Vyšplhejte po sloupu a přeskočte na balkón, kde je další truhla na rozbití. Po stěně přeběhněte po spínači a dole se vám otevřou dveře. Projděte opět přes několik pastí a napijte se z fontánky. SAVE. FIRST STEPS IN THE PAST – FORTRESS ENTRANCE – PAST V animaci uvidíte dva nové protivníky, které musíte porazit. Jedná se o jakési duchy, ale není těžké je porazit. Po boji jděte po schodech nahoru, kde vás čeká pár nepřátel. Přes pasti jděte dál, shlédněte animaci a pobijte veškerý odpor. Přeskočte propast a napijte se. SAVE. THE FORTRESS REBUILD – CENTRAL HALL – PAST Skočte zpět a vyšplhejte po kamenných stupních nahoru. Přeběhněte po zdi a odražte se na balkon. Přes pasti se dostaňte k místu, kde se z žebříku budete muset odrazit na římsu a z další římsy na další žebřík. Poslední překážka jsou bodáky, které obelstíte během po zdi. Zde je další fontánka. SAVE. CHASING THE GIRL IN BLACK – SOUTHERN PASSAGE – PAST Tak tady bude spousta skákání a něco soubojů, ale v podstatě tu není kam zabloudit, takže stručně. Ve velké místnosti, kudy utekla žena v černém musíte vyskákat na římsy a po úzkých trámech přeskakovat na balkóny. V místě, kde skočíte na velký závěs se připravte včas odrazit na balkón pod vámi, jinak spadnete do propasti. Úplně nahoře zatáhněte za páku, čímž otevřete dveře dál. Dolů se dostanete skokem na protější závěs. Dole za propastí je také další truhla, která vám odkryje nějaký ten bonus. Jděte otevřenými dveřmi až k propasti. Klávesou C seskočte na závěs pod vámi a včas se odražte na malý trám, ze kterého přeskočte na protější. Takto doskákejte až na konec propasti, kde je sice podlaha, ze které po chvíli vyjedou bodáky, ale kotouly se dál dostanete bez škrábnutí. Přes několik dalších pastí se dostaňte dál a napijte se z fontánky. SAVE. A DIMSEL IN DISTRESS – SACRIFICAL ALTAR – PAST Tady to bude jednoduché. Po animaci poražte ženu v černém, shlédněte další animaci, u oltáře rozbijte další truhlu a po spadlém kusu stropu skočte nahoru a pak na římsu. Odtud na další římsu nahoře až se dostanete k lanu. Rozhoupejte se a skočte na malý trám, který tu jako náhodou trčí ze zdi. Z něj už můžete skočit k další fontánce. SAVE. FATE’S DARK HAND – SACRIFICAL ALTAR – PAST Tato část se poměrně špatně popisuje, ale u srázu si všimněte malé římsy dole. Klávesou C na ni skočte a přeskočte na protější. Jedinou cestou vyskákejte po různých římsách až k lanu, ze kterého vyskočte na hrazdový spínač u stropu, který zavře velké okenice (nebo co to je) na zdi a vy tak budete moci přeběhnout po zdi k druhému lanu. Odtud už se s jeho pomocí dostanete dále do místnosti, kde se na vás vrhne několik nepřátel. Pobijte je a vyskákejte po hrazdách nahoru. Přes hromadu pastí se dostaňte až k další fontáně. SAVE. Na tomto místě jsou čtyři sloupy a na každém je spínač. Abyste se dostali dál, musíte spínače stisknout ve správném pořadí – poznáte to podle toho, že nevyjedou zpět. Až to uděláte, aktivuje se portál, do kterého vstupte a shlédněte animaci. Získáte novou abilitu – „Eye of the Storm“, která vám umožní na chvíli zpomalit čas. Jste v současnosti. U té samé fontánky můžete opět uložit hru. SAVE. FATE’S DARK HAND – FORTRESS ENTRANCE – PRESENT Po římsách seskákejte dolů a až budete u nášlapné plošinky, stoupněte si na ni a aktivujte zpomalení času (klávesou R). Rychle proběhněte dveřmi a jděte dál. V animaci uvidíte nebezpečně vypadajícího démona, což není nikdo jiný, než váš nepřítel Dahaka. Naštěstí odejde, ale za chvilku se s ním setkáme znovu. Přeběhněte po zdi na římsu a dostaňte se až a lano. Z něj seskočte na plošinku a pak na římsu na sloupě. Skočte na protější prapor a dole se včas odražte. Doskákejte až na malý kamenný ostrůvek, ze kterého zdánlivě nevede cesta nikam dál. Teď už ale doskočíte dolů, kde je několik nepřátel. Pobijte je a na konci vyskákejte mezi zdmi (další důležitý akrobatický kousek, který je dobré mít perfektně zmáknutý). Nahoře přeskočte na místo, kde byl démon a vyšplhejte nahoru, kde je další fontánka. SAVE. Jděte rovně chodbou a za vámi se vynoří Dahaka. Musíte mu utéct, jediné zaváhání na místě vás bude stát život. Až přeskáčete tyče a utečete, objevíte se po chvíli cesty na známém místě, takže překonání propasti bude bez problémů. Až se dostanete na druhou stranu, Dahaka se zase objeví a vy budete muset utíkat. Voda vás naštěstí zachrání. Jste opět u portálu do minulosti, kde jsou i fontánky. SAVE. Vstupte do portálu a jste opět v minulosti. Pokud chcete, můžete si opět uložit pozici. SAVE. A HELPING HAND – FORTRESS ENTRANCE – PAST Známou cestou jděte, v animaci shlédněte nového protivníka, ale nebojte, ještě s ním bojovat nebudeme. U další fontánky uložte hru. SAVE. Jděte dál známou cestou, přeskočte propast a jste u další fontánky. SAVE. A HELPING HAND – CENTRAL HALL – PAST Přes pasti se dostaňte až k žebříku, ze kterého seskočte na zvláštní zařízení, pomocí kterého zatížíte dveře. Až se pustíte, dveře se začnou pomalu zavírat, ale není problém se dostat na druhou stranu kotoulem. U fontánky uložte hru. SAVE. A HELPING HAND – HOURGLASS CHAMBER – PAST Shlédněte několik enginových a několik renderovaných animací a dozvíte se další informace. Také získáte mocnější meč – „Serpent Sword“. Jděte zpět přes pasti a u staré známé fontánky uložte hru. SAVE. THE KEY AND THE LOCK – CENTRAL HALL – PAST U zvláštního zámku, která jste viděli i v animaci princ automaticky použije meč jako klíč, čímž se vám zpřístupní zvláštní páka hned vedle. Použijte ji jednou – přestaví se velké kameny a zpřístupní se vám cesta do první věže. Tak jednoduché to ale není. Přeskočte propast zpět k fontánce a během po zdi skočte na římsu. Poté už bez problémů vyskákejte nahoru (v rohu je i další bolusová truhla) a projděte dveřmi. Opět skočte na zvláštní mechanismus a otevřete dveře. Tentokrát už to bez zpomalení času nepůjde. Za dveřmi přeskočte propast a na konci vyskákejte mezi zdmi nahoru, kde vás čeká další fontánka. SAVE. THE TOWERS – MECHANICAL TOWER – PAST Sejděte po schodech, pobijte pár prevítů a po římsách seskákejte dolů. Zde opět pobijte několik potvor a připravte se na BOJ. V animaci totiž uvidíte obřího bosse, který se tu objeví. Souboj s ním není nijak zvlášť těžký, jen si musíte dávat pozor na jeho ruce a nenechat se chytit. Boss je zranitelný pouze zezadu na nohách, takže mu do nich švihejte a kotouly ho neustále obíhejte. Boss po chvíli padne na kolena, takže mu vyskákejte na záda a rubejte ho do hlavy, dokud vás neshodí. Toto je nutné opakovat zhruba třikrát. Až boss padne, jděte dál a hned za dveřmi rozsekněte jednu bonusovou truhlu. Až uvidíte spínač na stěně, během po zdi ho stiskněte vedle na chvilku vyjede malá plošinka. Odrazem od protější stěny na ni vyskočte a vyskákejte nahoru k fontánce. SAVE. CLOCKWORKS AND GEARS – MECHANICAL TOWER – PAST Zde to bude na delší lokte, protože k další fontánce je to na míle (resp. římsy) daleko. Naštěstí je tu i několik neviditelných checkpointů, takže v případě smrti nebudete muset začínat vždy od začátku. Na začátku skočte z římsy ve správném okamžiku, aby vás ozubené části nesmetly. Pobijte několik jednoduchých nepřátel a po římsách se dostaňte až k místu, kde během po zdi stiskněte spínač a věc, po které jste se sem dostali, trošku popojede. Teď máte chvilku na to, abyste se na ni dostali během po zdi, přeručkovali na druhou stranu a přeskočili k páce. Tou otočte a hrazda pomocí které jste se sem dostali se natočí tak, abyste na ni mohli skočit. Skočte na ni a počkejte, až seshora přijede další hrazda a skočte nahoru. Spínaček si přivoláte plošinu, ze které skočte naproti k oknu a přeručkujte tak, abyste skočili ke vchodu dovnitř. Rozbijte bonusovou truhlu a vylezte nahoru po žebříku, ze kterého se odražte na římsu. Skočte na rotující číst ve chvíli, kdy se zastaví a až se otočí, přeskočte k páce. Otočte jí a během po zdi skočte na rotující cosi naproti. Ve správný okamžik se odražte a nahoře zatáhněte za páku. Přijede opět známá plošinka, ze které se odražte opět ve správný okamžik, aby vás ozubené části nesmetly a vyskákejte nahoru. Přes hromadu pastí se dostaňte až k zavřeným dveřím. Ty otevřete tak, že vyskočíte na dřevěné dveře (nebo co to je) naproti a přeručkujete po spínači nahoře. Kousek za dveřmi je konečně další fontánka, kde budete moci uložit svou pozici. SAVE. CLOCKWORKS AND GEARS – MECHANICAL PIT – PAST Jděte dolů po schodech a pobijte nepřátele. Během po zdi stiskněte tlačítko a s pomocí zpomalení času vyskočte na stupínek, který se tu na chvilku objeví a poté nahoru na lano, ze kterého se dostanete na balkónek, kde je opět několik nepřátel. Teď máte na výběr – pokud se vydáte doleva, budete muset pobýt nějaké potvory a dostat se přes spoustu pastí k jedné bonusové truhle nebo půjdete doprava. V animaci uvidíte, jak vám tajemná příšera znepříjemní cestu tím, že zapne všemožná vodní kola. Během po zdi se dostaňte skrz jedno kolo, pobijte nepřátele a skrz další kolo se dostaňte během po zdi a odrazem na sloup. Přeskákejte mezi sloupy až k páce, kterou otočte o 180 stupňů a během po zdi se dostaňte na malou plošinku, která tu teď jezdí nahoru a dolů. Až bude plošinka nahoře, přeskákejte mezi zdmi nahoru. Pokud skočíte naproti, dostanete se k místu, kde tajemná příšera zatáhla za páku – je tu také bonusová truhla. Vraťte se zpět a vejděte do místnosti. Budete se muset opět utkat s kamenným obrem, ale teď už víte, jak na něj, takže to nebude tak těžké. V místě, odkud přišel obr je další bonusová truhla. Během po zdi skočte na lano a poté k vodopádku. Můžete se napít a tím vyléčit, ale pozici tu uložit nemůžete. Skrz rotující lopatky ve vodě se dostaňte (kotouly dírami v lopatkách) ke hrazdovému spínači a otevřete si dveře dál. Přes několik dalších lopatek a následným během po zdi se dostaňte k nově otevřeným dveřím, kde pobijte nepřátele a jděte dál. Přes hromady pastí se tak dostanete až k další fontánce. SAVE. Jste u dalšího portálu, ale než ho budete moci použít, budete ho muset opět aktivovat čtyřmi spínači na sloupech ve správném pořadí. Až to uděláte, vejděte do portálu a získáte novou schopnost BREATH OF FATE, což je silný útok, který se hodí v obklíčení nepřáteli. Opět můžete uložit pozici. SAVE. CLOCKWORKS AND GEARS – MECHANICAL PIT – PRESENT Během po zdi se dostaňte přes propast. Další pasti překonáte opět během po zdi, ale rozeběhnout se musíte po drtícím kvádru, který tu jezdí. Přes několik nepřítel se dostaňte až k místu, kde jste v minulosti bojovali s druhým obrem. Na tomto místě na vás budou útočit ty příšery, co po smrti bouchnou. Vaším úkolem je to, aby jedna bouchla u dveří, které jste viděli v animaci, čímž se vám otevře cesta dál. Během po zdi se chyťte lana a přeskočte až do vody, kde si můžete doplnit zdraví. Přes nefunkční lopatky se dostaňte dál, přeskočte přes propast a přes římsy seskákejte dolů. Přes další hromady pastí se dostaňte až do malé místnůstky s nepřáteli. Pobijte je, vylezte po žebříku a počkejte, až se k vám strop otočí místem, kde je díra. Prolezte nahoru a přes římsy a rotující sloup veprostřed se dostaňte do dalšího patra. Zde to bude stejné, jen se musíte odrazit na spínač, čímž si nahoře otevřete dveře. Za nimi vás už konečně čeká další fontánka. SAVE. CLOCKWORKS AND GEARS – ACTIVATION ROOM – PRESENT Vejděte do malé kruhové místnosti a pobijte vojáky. Až do místnosti začnou lézt ohnivé bestie, nechte jednu vybuchnout u prasklé zdi a otevře se vám cesta dál. Nemá cenu tady dál bojovat, protože bestie sem budou lézt pořád. Přeskočte propast a mezi zdmi vyskákejte nahoru. Teď vás kromě několika bojů čeká spousta skákání, které se ale špatně popisuje. Všímejte si různých malých říms a špatně viditelných lan. Až se dostanete k žebříku, přelezte na jeho druhou stranu a skočte na trám. Dostaňte se až k místu, kde k vám skočí Dahaka. Teď musíte opět rychle utíkat, aby vás nechytil. Nejprve vás zachrání malý vodopádek, ale až se dostanete výš, skočí opět za vámi. Za chvilku se ale naštěstí dostanete za další vodopádek a fontáně. SAVE. Jste u dalšího portálu, takže stiskněte čtyři tlačítka ve správné pořadí a vejděte do něj. Opět uložte pozici. SAVE. CLOCKWORKS AND GEARS – ACTIVATION ROOM – PAST Jděte zpět, kde vás čeká houpací lano, spínač a bodáky. Až se přes to dostanete, vejdete do obrovské místnosti, kde je obr, který po vás hází výbušné bestie, takže pozor. Jděte doleva a zastavte se u prasklé zdi. Nechte obra, ať po vás hodí bestii a uskočte. Až bestie bouchne, jděte do nově vzniklého otvoru a na konci chodby za spoustou pastí je speciální zařízení, které vás trvale zvýší maximum zdraví. Těch je ve hře několik a jsou velice dobře schovaná. Vraťte se do velké místnosti (pasti už budou deaktivované) a nechte vybuchnout bestii na druhé straně u dveří. V malé místnůstce je tu fontánka. SAVE. Vyskočte na speciální spínač, ze kterého seskočte až bude úplně dole. Až se pustíte, musíte rychle přeběhnout po zdi mezi velkým kolem (zpomalení času se v této chvíli dost hodí) až na malou plošinku. Seskočte dolů a rychle vylezte po žebříku nahoru (můžete pobíjet nepřátele, ale obr po vás stále hází bestie a tady jste snadný terč). Ze žebříku skočte na velký zavěšený kvádr a snažte se docílit toho, aby obr hodil bestii na tento zavěšený kvádr a přitom vás neshodil. Kvádr vyjede výš a vy můžete skočit do malého výklenku nad žebříkem. Po zdi přeběhněte do druhého výklenku a poté na žebřík. Otočte pákou a po zdi přeběhněte až na římsu, ze které se dostaňte až na hrazdy, po kterých přeskákejte na další zavěšený balvan. Postup je stejný jako před chvílí. Až vylezete po žebříku, opět otočte pákou a přeběhněte po zdi. Prolezte oknem, rozbijte bonusovou truhlu a po žebříku slezte dolů. Přeběhněte zeď, přeručkujte nad méně vysoké místo a seskočte dolů. Rozběhněte se proti obrovi a spustí se animace, ve které se plošina trošku propadne, takže už ze souboje nemůžete utéct. Poražte obra a plošinka vyjede. Po hrazdách za obrem se dostaňte až nahoru na žebřík a vylezte nahoru. Otočte pákou a proběhněte dveřmi. Seskákejte dolů po závěsech (musíte se včas odrazit) a skrz kola se během po zdi dostaňte až k další fontánce. SAVE. THE SECOND TOWER – MECHANICAL TOWER – PAST Objevíte se na místě, kde jste porazili prvního obra. Bude tu opět, ale nemusíte ho zabíjet – prostě ho oběhněte a vyskákejte nahoru tak, jak jste slezli dolů. Můžete si uložit hru u fontánky nad schody, ale není to nutné. Až vejdete do velké místnosti, kde jste otočili pákou a dostali se tak do první věže, uvidíte v animaci svoji starou známou. Dá vám novou zbraň – LION SWORD. Jděte k páce a otočte jí tak, aby se kameny poskládali do vhodné pozice a vy mohli vyskákat ke druhému vchodu (hned vedle je bonusová truhlička). Jděte dál a až na zemi stiskněte spínač, vysune se podlaha, ale jen na chvíli, takže použijte zpomalení času (pokud to nestihnete a spadnete dolů, nic se neděje – můžete bez problémů vyskákat nahoru a navíc je tu i jedna bonusová truhlička). Až tuto podlahu přeběhnete, odražte se od zdi a vyskočte na římsu – přeskákejte až na spínač, aktivujte zpomalení času a přeběhněte až k fontánce. SAVE. THE WATER MAIDEN – GARDEN HALL – PAST Až se tu trošku rozkoukáte a najdete v jednom rohu bonusovou truhličku, odražte se od stěny kousek od místa, kudy jste sem přišli a dostanete se tak na žebřík. Vylezte nahoru a setkáte se se starým známým ptačím mužem. Poražte ho a vylezte po dalším žebříku. Přeběhněte po stěně a po římsách slezte dolů. Na druhém konci chodby vylezte po stejných římsách nahoru a uložte hru. SAVE. THE WATER MAIDEN – GARDEN – PAST Otočte pákou a pobijte několik nepřátel. Je tu i bonusová truhlička a pokud seskočíte z malého zábradlí dolů a zachytíte se římsy, naleznete tu druhou. Zpět nahoru se dostanete skoky mezi zdmi. Skočte na páku a až bude dole, aktivujte zpomalení času a vyskočte z kvádru, který se na chvilku objeví, na římsu. Po několik římsách a větvích stromů přeskákejte až na lano, po kterém se s pomocí běhu po stěně dostanete dále, kde vás bude opět očekávat několikrát ptačí muž. Po římse na sloupu vylezte nahoru a sešlápněte spínač – k otevřeným dveřím nestihnete doběhnout ani s pomocí zpomalení času. Přeskočte tedy k ptačímu muži a odrazem od stěny skočte na hrazdový spínač. Jděte po mostě, který jste spustili a dotlačte bednu na spínač – teď už můžete v klidu projít. Otočte pákou a po římse se dostaňte na druhou stranu. Přeskočte na lano a slezte z něj dolů. Tentokrát budete hru ukládat u stejné fontánky. SAVE. Tady je to celkem jednoduché. Vraťte se známou cestou do centrální místnosti, kde jste poprvé bojovali s ptačím mužem. Na každé straně místnosti jsou dvě páky – ty musíte otočit tak, aby voda tekla ze sochy u zavřených dveří veprostřed. Až se tu otevřou dveře, projděte a dojdete až na místo, kde se dá uložit pozice a kde zaktivujete nový portál. SAVE. WATER AND GARDENS– GARDEN HALL – PAST Po aktivaci portálu a následného vstoupení do něj získáte novou schopnost – RAVAGES OF TIME. Opět uložte hru a jděte dál. SAVE. WATER AND GARDENS – GARDEN HALL – PRESENT Seskákejte a po římsách se dostaňte až do centrální místnosti. Ihned po levé straně si všimněte kamene – z něj se dostanete na římsu. Dál je cesta celkem jasná. Přes několik bojů přeskákejte a přeručkujte po větvích a římsách až k další fontánce. SAVE. WATER AND GARDENS – GARDEN – PRESENT Po animaci a po boji seskočte opatrně dolů (po římsách) a přes úzké ochozy přelezte na druhou stranu a nahoru. Po boji se dostanete dál během po stěně a následném odrazu. Tady vyskočte na kámen a odražte se na sloup, ze kterého už se dostanete na římsu. Jděte opět jedinou cestou a přes spousty ochozů se dostaňte až k fontánce. SAVE. Vyskočte na stěnu a přeskočte z ní na sloup. Přes několik dalších sloupů se dostaňte dál, vybojujte jednoduchý souboj a přeběhněte po stěně. Vevnitř se dostaňte přes zákeřné pohybující se kvádry a u další fontánky uložte hru. SAVE. WATER AND GARDENS – GARDEN WATERWORKS – PRESENT Po stěně se s pomocí pohybujících se kvádrů dostaňte na lano, ze kterého přeskočte na sloup. Z něj přeskočte na druhý sloup (pozor na ostnatý sloup, který tu jezdí nahoru a dolů). Jděte dál a setkáte se s oblíbeným ptačím mužem. Zabijte ho a jděte dál. Z římsy skočte na sloup, ze kterého se dostanete na malou plošinku naproti. Během po stěně se dostanete na druhou plošinku a z ní skočte na sloup a z něj dál. Po animaci se během od stěny a odrazem dostaňte na sloup a z něj se odražte na kmen stromu (nesmíte moc nahoru, jinak spadnete). Ze stromu se odražte na malou hrazdu a skočte na malou římsu. Z ní skočte k ptačímu muži, ale než doskočíte, spustí se animace – Dahaka jde opět po vás! Utíkejte stále jedinou možnou cestou až k dalšímu portálu – sem už vás Dahaka pronásledovat nebude. SAVE. WATER AND GARDENS – GARDEN HALL – PRESENT Aktivujte portál a opět uložte hru. SAVE. WATER AND GARDENS – GARDEN HALL – PAST Jděte dál po žebřících, zabijte ptačího muže a po animaci jděte doprava. Po hrazdách nedostaňte až ke spínači. Zpomalení času nebudete potřebovat – pod dveře se kotoulem dostanete i bez toho. Vyjděte ven a po římsách se dostaňte až ke stěně, po které budete muset přeběhnout (jsou tu tři pily). U fontánky uložte hru. SAVE. THE DOOR IS OPEN – GARDEN WATERWORKS – PAST Na velkém nádvoří pobijte zmetky a otočte pákou uprostřed tak, aby výběžek levého sloupu směřoval na sloup. Vylezte na výběžek a z něj se na sloup odražte. Z něj už se přes římsu dostanete na plošinu nahoře. Přeběhněte po stěně, chytněte se lana a dostaňte se k další páce. Tu otočte tak, aby nejdelší výběžek směřoval k bráně a přes sloup se dostaňte na malou střechu. Přes další sloup se dostaňte k další páce.Tu otočte tak, aby sloup vpravo směřoval k plošině nejdelším výběžkem. Přeběhněte na lano a dostaňte se na plošinku. Přes římsu přeručkujte dál a skočte na sloup. Z něj už můžete skočit na kamenný kvádr a přeskočit na plošinku. Kotoulem pode dveřmi se dostaňte do místnosti s pákou, kterou otočte a začne téct voda. Stejnou cestou se vraťte k první páce na nádvoří (pákami si budete muset upravovat výběžky, abyste doskočili kam potřebujete) a otočte jí doprava. Po animaci se vraťte zpět a u stejné fontánky uložte hru. SAVE.
Žádné komentáře
 
stránky ve výstavbě